Seguiment projecte CPA a M'lomp 2014-2015

En aquest període l’activitat al centre ha seguit la mateixa línia: avançar en la posta a punt d’infraestructures en la vessant formativa com també pel que fa les productives (agrícola, fructícola i ramadera).
Així mateix s’han fet passos amb l’objectiu d’aconseguir el reconeixement oficial dels estudis de formació professional de l’escola, com són les reunions amb els responsables del Ministeri de la Formació Professional de l’Estat i la preparació de la documentació requerida.
L’Ajuntament de Caldes de Montbui, a través de Caldes Solidària, com el de Marató i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a través i juntament amb l’Associació Amics de l’Escola Pia de Senegal del mateix municipi de Mataró, han contribuït econòmicament al desenvolupament del projecte també en aquesta fase.
Entre les inversions realitzades, hi ha diverses construccions al terreny de Loudia II: una sala de pràctiques, un dipòsit d’aigua i un escorxador.
Simultàniament el centre ha seguit funcionant en l’explotació agrícola i ramadera amb les infraestructures existents i ha mantingut l’oferta de docència informal amb algun alumne i l’assessorament  i acompanyament a vint-i-tres agrupaments de dones que treballen en horts comunitaris.
Afegim algunes fotos que exemplifiquen els treballs en aquest període.
Arran dels contactes presos amb el cap de l’ensenyament a nivell del districte on s’ubica la granja escola i el responsable del Lycèe de Mlomp, s’ha acordat acollir a les instal·lacions del centre el grup d’alumnes de seconde d’aquest institut per al curs 2015-2016. Aquest curs s’ha iniciat amb un grup de 30 alumnes, la major part dels quals ja iniciarà una formació en l’àmbit agrícola.
En aquesta propera fase es preveu obtenir finalment el reconeixement oficial dels estudis i fer noves inversions com la casa d’alumnes, connectar el centre amb la xarxa elèctrica pública i l’adquisició d’un vehicle frigorífic, entre d’altres.


Seguiment projecte CPA a M'lomp 2013-2014

Durant el període 2013-2014 l'escola agrícola de M'lomp ha seguit millorant les seves infraestructures, ha intensificat el treball en les gestions per aconseguir reglar els estudis i que puguin ser reconeguts oficialment per l'estat, ha comptat amb alguns alumnes en formació no reglada i ha organitzat sessions de formació, sobretot per dones, en aquest cas en sanitat animal específicament entorn la prevenció de la malaltia de Newcastle que pot afectar a les aus i ocasionar greus pèrdues, en planificació del treball i sobre els beneficis de la cooperació i el treball conjunt entre grups.

Entre les inversions realitzades, hi ha construccions als terrenys de Loudia 2 com són naus per a l'explotació d'ovins i cabrum, sanitaris, plaques solars i bombes.

L'Ajuntament de Caldes de Montbui, Mataró i els Associació Amics de l'Escola Pia de Senegal de Mataró han contribuït a fer-ho possible amb el seu suport econòmic.

Afegim algunes fotos que exemplifiquen els treballs en aquest període.